Dlatego właśnie życie monastyczne nazwane jest sztuką nad sztukami oraz wiedzą nad wiedzami. Świętość tego życia nie zapewnia nam rzeczy kruchych i podległych zniszczeniu, które jedynie odwracają nasz umysł od tego, co lepsze i pogrążają w ciemności. Obiecuje natomiast osiągnięcie niezwykłych,