zły duch Archiwum

2 lis 2015

Zamknąć drzwi

Zamknij drzwi swojej celi dla ciała, drzwi swojego języka dla wszelkiej mowy, a swoją wewnętrzną bramę przed złymi duchami. (św. Jan Klimak) „Należy pić mało, a nie aż do przesytu” – poznaj kolejny, nowy kubek
20 lis 2014

Pan chroni duszę

Dusza powinna rozważyć, że wtedy, gdy poprzez namiętności dobrowolnie służyła wrogim i złym duchom, On ją żywił, chronił i dbał o nią na wszelkie sposoby. (św. Marek Eremita) poznawać przez miłość – fundament mistyki chrześcijańskiej – zobacz więcej
3 sie 2014

Niepokojenie przez złego ducha

Trwożę się w nocy, bo niepokoją mnie widziadła duchów nieczystych. Drżę ze strachu i tracę już wszelką nadzieję życia wiecznego. Ucieknę się wówczas do zbawiennej przystani tego wersetu i z całych sił będę krzyczeć: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie,
18 lip 2014

niezdobyty mur

Werset „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu”  ten mieści w sobie gorącą miłość i przywiązanie, czujność wobec zasadzek i lęk przed nieprzyjaciółmi. Widząc bowiem, że we dnie i w nocy jesteśmy przez nich oblężeni, wyznajemy, iż nie możemy się