Czujność usuwa z nas wszelkie zło, eliminuje wielomówstwo, złorzeczenie, oszczerstwo i wiele podobnych zmysłowych występków. Nie dopuszcza też, aby ktoś z powodu tych czynów był pozbawiony wewnętrznej radości, nawet przez chwilę. (Hezychiusz z Synaju) NOWA książka Ojca Leona „Dusza z