zło Archiwum

22 mar 2016

Wyobrażenia umysłu

Jeśli, na przykład, dusza ujrzy oblicze pięknej kobiety lub coś zakazanego przez przykazania Chrystusa, usiłuje znaleźć sposób na osiągnięcie tego, co ukazało się jej jako piękne. Ulega wyobrażeniom umysłu i popełnia zło, na swą zgubę. (Hezychiusz z Synaju) 9. odcinek z
6 cze 2015

Wypędzić zło

Mocny jest człowiek, który czynem i poznaniem wypędza zło. (Talazjusz z Libii) mądrość Ojców Pustyni on-line – dołącz do nas
17 maj 2015

Być skłonny do ustępstw

Jeśli czujesz do kogoś urazę, módl się za niego, a przeszkodzisz jej się rozwijać. Poprzez modlitwę wymażesz z pamięci zło, którego doznałeś. Gdy dojdziesz do miłości i życzliwości do ludzi, z duszy całkowicie znikną wszelkie urazy. A jeśli ktoś inny ma do
28 mar 2015

W Imieniu Bożym tkwi moc

Wzywaj na pomoc świętego Imienia Boga, mówiąc: „Panie Jezu, chroń mnie i przybądź na pomoc mojej słabości”. Nabierz odwagi, gdyż On złamie łuk nieprzyjaciół. W Jego Imieniu tkwi moc powstrzymania się od zła. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Modlitwa
1 sty 2015

Bóg wzbudza w duszy miłość

Powiedziano bowiem: Bóg nasz jest ogniem trawiącym zło. Dlatego Pan wzbudza w duszy wielką miłość do Jego chwały. (Diadoch z Fotyki) kontemplatywna modlitwa na dziś – zobacz
15 lis 2014

Pamięć o wielu łaskach

Nie dopuść, aby zło przesłoniło ci pamięć o wielu łaskach, albo, byś o nich zapomniał przez niedbalstwo. Wówczas bowiem resztę twego życia spędzisz bez pożytku i w niewdzięczności. (św. Marek Eremita)
8 paź 2014

Opanowanie namiętności

Wewnętrzne wyciszenie jest pożyteczne, bo uwalnia od zła. Jeśli jednak do modlitwy dołączą się jako pomoc cztery cnoty [główne], nic innego nie przyczyni się do szybszego opanowania namiętności. (św. Marek Eremita)
21 wrz 2014

Kontakt ze złem

Jeśli wszedłeś w kontakt ze złem, nie mów: „Ono mnie nie pokona!” Skoro zetknąłeś się z nim, już zostałeś pokonany. (św. Marek Eremita)
10 wrz 2014

Czynienie zła

Jeżeli nie chcesz doznać zła, to nie chciej go też czynić. Jedno bowiem niechybnie wiąże się z drugim. Co człowiek sieje, to i żąć będzie. (św. Marek Eremita)
7 wrz 2014

Pomniejszanie uchybień

Szatan pomniejsza drobne uchybienia, bo tylko w ten sposób może poprowadzić do większego zła. (św. Marek Eremita)
8 kwi 2014

Kiedy człowiek podoba się Bogu?

W swojej hojności i dobroci Bóg stworzył człowieka wolnym i dał mu możność podobania się Mu, jeśli tylko on tego chce. Człowiek podoba się Bogu, kiedy nie ma w sobie zła. Jeśli ludzie chwalą dobre czyny oraz