złe duchy Archiwum

26 lis 2016

Hezychasta

Wyciszony (hezychastą) jest ten, kto w mieszkaniu ciała stara się ogarnąć rzeczy niecielesne, co stanowi swoisty paradoks. Hezychasta może powiedzieć: Ja śpię, lecz serce moje czuwa (Pnp 5,2). Zamknij drzwi swojej celi dla ciała, drzwi swojego języka dla wszelkiej mowy, a
12 lis 2016

Duchowy fundament domu

Kto buduje dom, nie stawia dachu, zanim nie położy fundamentów, jest to bowiem niemożliwe. Czyni natomiast odwrotnie: najpierw kładzie fundamenty, później stawia mury, wreszcie dach. Podobnie w tych sprawach: najpierw kładziemy duchowy fundament domu, strzegąc serca i uśmierzając w nim namiętności; następnie,
8 lis 2016

Odczuć uspokojenie

Kto oddaje się drugiej modlitwie i uwadze, wtedy też roznieca się złość duchów, a podmuchy namiętności natychmiast zaczynają straszliwie niepokoić głębię serca. Poprzez wzywanie Pana Jezusa Chrystusa, topnieją jednak i ulatniają się jak wosk. Gdy złe duchy zostają stamtąd wyrzucane, na
25 sie 2016

Zakosztować czystości serca

Wielu mnichów nie dostrzega szkody, jakiej doznaje umysł od złych duchów. Oddają się oni praktykom i walczą o właściwe postępowanie, nie dbają zaś o umysł, gdyż są prości i nieświadomi. Przechodzą przez życie i, jak sądzę, nie zakosztują czystości serca, zupełnie
2 lip 2016

Oglądać Boga w umyśle

Wystarczy bowiem, mówi święty Chryzostom, oglądać Boga w umyśle, by unicestwić złe duchy. (Filoteusz z Synaju) „Idź precz, szatanie…” – rzecz o medaliku św. Benedykta
17 cze 2016

Modlitwa jednozdaniowa

Modlitwa jednozdaniowa (powtarzanie jednego, krótkiego wezwania skierowanego do Jezusa)  zabija i obraca w proch podstępy złych duchów. (Hezychiusz z Synaju) Przebywanie wewnątrz siebie – przeczytaj
17 maj 2016

Świetliste myśli

Kto nieprzerwanie czuwa nad swoim sercem i nie dopuszcza do niego żadnych wyobrażeń i złudnych obrazów pochodzących od mrocznych i złych duchów, szybko dojrzy, jak jego serce ze swej natury promieniuje świetlistymi myślami. (Hezychiusz z Synaju) zobacz nasze nowe e-booki –