Apostoł mówi: Ducha nie gaście, to znaczy: nie zasmucajcie Ducha Świętego przez złe czyny i przewrotne myśli, aby nie przestał On osłaniać was owym światłem. (Diadoch z Fotyki) ukochaj to co piękne i dobre – Filokalia