zjednoczenie z Bogiem Archiwum

25 kwi 2014

Zjednoczenie z Bogiem

Aby z całą gorliwością wypełnić wolę Bożą, w naszym działaniu winniśmy jednoczyć się z Bogiem przez pamięć o Nim. Spójrzmy na kowala, który ma wykonać topór. Jeśli pamięta on o zamawiającym, wciąż ma na uwadze również kształt
10 kwi 2014

Zjednoczenie z Bogiem

Istota ludzka nie może dokonać tylko jednej rzeczy: być nieśmiertelną. Ma natomiast możliwość zjednoczenia z Bogiem, skoro tylko zrozumie, że jest w stanie to osiągnąć. Jeśli więc tego chce i pojmuje, jeśli wierzy i żyje w miłości,