Oddal od siebie wszelkie udawanie i nie chciej czynić szkody swemu bliźniemu, dokuczyć mu albo zadać jakiś ból. W drugim człowieku dostrzeż cząstkę samego siebie. A jeśli jako człowiek wpadniesz w gniew, bacz, aby twe wzburzenie nie