zbawienie Archiwum

18 lip 2017

Wyznać wiarę i miłość

Trzeba zatem, by wszyscy wierni nieustannie wyznawali Imię Jezusa, gdyż w ten sposób wyznają wiarę i miłość wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, od której nic nie powinno nas oddzielić. W ten sposób dostępują też łaski, jaka pochodzi od Jego Imienia. Jest
16 lip 2017

Jedyna droga zbawienia

Skutki modlitwy „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” są zawsze takie same. Jest ona jedyną drogą zbawienia, zgodnie ze słowami Apostoła: w nikim innym nie możemy być zbawieni (zob. Dz 4,12), i: „On jest Chrystusem, Zbawicielem
7 lip 2017

Droga do zbawienia

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” pokornym udziela objawienia niebiańskich tajemnic i samego zbawienia. Zawiera w sobie drogę do zbawienia, którą stanowi Imię naszego Boga, Imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedyne, jakiego wzywamy w nas. W żadnym
19 lut 2017

Wiara do Dobra Nowina

Wiara to dobra nowina o Bogu, pewność serca, nadzieja zbawienia, znamię uświęcenia, droga do świętości. (Grzegorz z Synaju)
4 wrz 2016

Próżne są ludzkie wysiłki

Jeżeli jednak ten cel, czyli podobanie się Chrystusowi, nie zostaje osiągnięty, ludzkie wysiłki stają się próżne, wszelkie działanie zaś daremne. Bez pożytku też jest każda droga życia, jeżeli nie prowadzi do zbawienia tych, którzy nią idą. (Symeon Nowy Teolog)
3 wrz 2016

Podobanie się Chrystusowi

Celem tych, którzy żyją i trudzą się dla Boga, jest podobanie się Chrystusowi, naszemu Bogu, pojednanie z Ojcem przez wspólnotę Ducha Świętego, a przez to osiągnięcie zbawienia. Na tym właśnie ono polega, w odniesieniu do każdego człowieka. (Symeon Nowy Teolog)
30 sie 2016

Zbawieniem moim jest Bóg

Zbawieniem moim nie są moje dzieła, ale Bóg. Kto zostanie usprawiedliwiony za pomocą uczynków przez wypełnianie Prawa (zob. Ga 2,16)? Nikt żyjący nie będzie sprawiedliwy przed Bogiem (zob. Ps 143,2). Posiadając jednak wiarę, mam nadzieję być zbawionym poprzez łaskę, jakiej udziela
17 sie 2016

Nie stawiajmy oporu sumieniu

Nie stawiajmy oporu sumieniu, które mówi o tym, co służy zbawieniu i wskazuje, jak postępować; nieustannie też przypomina o naszych zadaniach i obowiązkach. Czyni to zwłaszcza wówczas, gdy zostaje oczyszczone za pomocą czynnej, skutecznej i starannej czujności umysłu. (Filoteusz z Synaju)
10 paź 2015

Posłuszeństwo Bogu

Tym, którzy wyśmiewają wasze wyciszenie przeciwstawcie większą siłę waszego posłuszeństwa Bogu. Wołacie bowiem w swych hymnach: Bądź poddana Bogu, dusza moja, oskarżali mnie, zamiast mnie miłować, ale ja modliłem się o moje i ich zbawienie. (Jan z Karpatos) „Moralia, tom
1 paź 2015

Będziecie żyli

Oto dusza traci zaufanie do siebie, bo tak liczne są pokusy i tak wielki rój grzechów, i mówi: Upadły nasze nadzieje, jesteśmy zgubieni. Do niej więc mówi Bóg, który nie traci nadziei w nasze zbawienie: Będziecie żyli i przekonacie się,
17 wrz 2015

Zbawienie przez myśl

Zbawienie możemy uzyskać od Pana nie tylko przez słowo, tak jak w przypadku łotra, wołającego z krzyża, ale również przez myśl. Napisano bowiem: Kobieta, która cierpiała na krwotok, mówiła sobie [w myśli]: „Żebym się dotknęła choć frędzli Jego płaszcza, a będę
29 lip 2015

Dar nawrócenia

Chrystus jest zbawicielem całego świata. Udzielił On ludziom daru nawrócenia dla ich zbawienia. (Talazjusz z Libii) potrzebujesz wyciszenia? skorzystaj z rekolekcji „Oddychać Imieniem”
26 cze 2015

Opatrzność Stwórcy

To jest zbawienie całego stworzenia: Opatrzność Stwórcy przekraczająca wszelkie dobro. (Talazjusz z Libii) skorzystaj z darmowego E-BOOKA z tekstami Jana Kasjana – szczegóły
16 cze 2015

Zbawienie

Jeśli chcesz zyskać zbawienie, wyrzeknij się przyjemności i weź na siebie wstrzemięźliwość i miłość, a także żarliwą modlitwę. (Talazjusz z Libii) pierwsze takie rekolekcje w Polsce „Oddychać Imieniem”. Jak to będzie wyglądało?
18 maj 2015

Duchowa miłość

Nie trać łatwo duchowej miłości, albowiem nie pozostawiono ludziom żadnej innej drogi do zbawienia. (św. Maksym Wyznawca) medytacja chrześcijańska krok po kroku – przeczytaj
25 kwi 2015

Co mam czynić, by być zbawionym?

Pewien brat imieniem Jan, pochodzący z klasztoru z Wybrzeża, przybył do świętego i wielkiego ojca Filemona. Objął jego nogi i powiedział: „Ojcze, co mam czynić, by być zbawionym? Widzę bowiem, że mój umysł błąka się i zwraca tam, gdzie nie trzeba”. Filemon
4 lut 2015

Choroba jest postem właściwym

Choroba jednak jest czymś więcej niż środkiem do opanowania ciała. Stanowi post właściwy i uważana jest za większą zasługę. Kto zatem cierpliwie ją znosi i dziękuje Bogu, jako nagrodę za swą cierpliwość otrzyma zbawienie. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)