Oto dusza traci zaufanie do siebie, bo tak liczne są pokusy i tak wielki rój grzechów, i mówi: Upadły nasze nadzieje, jesteśmy zgubieni. Do niej więc mówi Bóg, który nie traci nadziei w nasze zbawienie: Będziecie żyli i przekonacie się,