Zasmucenie Ducha, a więc oddalenie się od Niego, pozostawia natomiast umysł w ciemnościach i mroku, bez światła poznania. (Diadoch z Fotyki) oglądaj drugi odcinek rekolekcji o wyciszeniu serca…