zamęt Archiwum

28 lut 2015

Duch Święty nie dopuści do zamętu w sercu

Proś, aby Duch Święty cię prowadził. Nie dopuści On błędu ani zamętu w sercu. Nie dozwoli na zniechęcenie ani senność myśli. Oświeci oczy, umocni serce, wzniesie myśl. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Bóg przemawia do duszy – Miguel de Molinos
24 lut 2015

Umrzeć dla świata

Doskonale modli się ten, kto umarł dla świata i jego spraw. A jeżeli ktoś troskliwie, z miłości do Boga, spełnia swoją pracę i zadania – nie jest to zamęt, ale Boża gorliwość. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Mnisi nie
21 lut 2015

Doskonała modlitwa

Doskonała modlitwa natomiast polega na tym, aby mówić do Boga bez zamętu oraz skupiać wszystkie myśli i uczucia, by nie ulegały rozproszeniu. Aby jednak do tego dojść, należy umrzeć dla każdego człowieka i dla świata oraz dla wszystkiego, co w
26 kwi 2014

Zamęt spraw doczesnych

Pośród zamętu i spraw, jakie zwykło nieść ze sobą życie w społeczności, dusza może zostać oderwana od bezcennej pamięci o Bogu. Traci wówczas zdolność, by móc cieszyć się Bogiem i znaleźć w Nim upodobanie, by rozkoszować się