Dopóki Ewa nie patrzyła z rozkoszą na drzewo noszące zakazany owoc, starannie zachowywała pamięć o Bożym poleceniu. Dlatego pozostawała jakby osłonięta skrzydłami Bożej miłości i była nieświadoma nawet swej nagości. (Diadoch z Fotyki) teksty o modlitwie serca – FILOKALIA