Miłujmy więc, abyśmy byli miłowani, przybliżmy się całym sercem, byśmy zostali przyjęci. Pozwólmy uniżyć się głęboko, aby On nas wywyższył. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Post jako lekarstwo dla ciała i duszy – propozycja lektury wielkopostnej