Czymś najważniejszym wśród wszystkich właściwych dążeń jest wytrwałość w modlitwie; ona jest także szczytem dobrych czynów. Dzięki tej wytrwałości zyskujemy również inne cnoty. Bóg bowiem, kiedy tylko Go przyzywamy, wyciąga ku nam swą pomocną dłoń. Ci, którzy