Jeśli chcesz modlić się jak należy, w każdej chwili wyrzekaj się samego siebie, a gdy musisz znosić liczne utrapienia, przyjmij je dla dobra modlitwy. Trud, który przyjąłeś we właściwy sposób, okaże się pożyteczny w czasie modlitwy. (Ewagriusz z