wyobrażenia Archiwum

24 cze 2017

Modlitwa

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
16 cze 2017

Wolny od trosk

Stań się więc wolny od wszelkich trosk, myśli czy też jakichkolwiek wyobrażeń, pozostając w całkowitej czujności przez pół godziny, zgodnie z poleceniem: „Jeśli chcesz pozostać jedynie ze swym umysłem podczas modlitwy, pozbądź się wszystkiego innego, poza oddychaniem i pożywieniem”. (Kalikst i
3 sty 2017

Fałszywe wyobrażenia

Nie starajmy się szukać w wyobraźni niby w zwierciadle obrazów oraz postaci jakby rzeczy świętych, ani nie nastawiajmy się na widzenia światła. Są to bowiem fałszywe wyobrażenia, którymi złudzenie zwodzi zazwyczaj na początku umysł niedoświadczonych. (Grzegorz z Synaju) Myśli i roztargnienia
11 lis 2016

Widma w lustrze

Jeżeli natomiast ktoś wznosiłby oko i umysł do nieba w inny sposób niż powiedzieliśmy, i chciałby tworzyć w nim jakieś wyobrażenia, oznaczałoby to, że woli oglądać jedynie widma w lustrze, a nie prawdę. Ze względu na to, że serce nie jest
5 sie 2016

Radosna pamięć o Bogu

Radosna pamięć o Bogu, a więc więź z Jezusem, połączona ze stanowczością serca i zbawienną surowością, niweczy wszelkie zniewolenie myśli, knowania, wyobrażenia i ciemne złudzenia. Udaremni wszystko, co niszczyciel zuchwale wystawia do walki przeciwko duszy, aby ją atakować i pochłonąć. Szybko
13 cze 2016

Głębia serca

Serce, całkowicie wolne od wszelkich wyobrażeń, zrodzi w sobie myśli Boże i tajemne, które podskakują, jak ryby pluskające na spokojnym morzu albo wyskakujące ponad wodę delfiny. Morze porusza się przy łagodnym powiewie, a głębia serca przy działaniu Ducha Świętego. (Hezychiusz z Synaju)
11 cze 2016

Wzywanie Pana

Tym jednak, co natychmiast wygasza i rozprasza wszelką myśl, także wszelkie słowo, wyobrażenie, obraz czy złą postać podsuwaną  nam przez wrogów, jest wzywanie Pana. (Hezychiusz z Synaju) św. Teofan Rekluz – o zachowywaniu ducha pobożnej gorliwości
9 cze 2016

Nieustanna czujność

Zadaniem nieustannej czujności, przynoszącej duszy wielką korzyść i pożytek, jest dostrzeganie w umyśle wyobrażeń, skoro tylko się one pojawią. (Hezychiusz z Synaju) Ojciec Leon motywuje… Młodość to stan ducha – o co chodzi? przeczytaj
17 maj 2016

Świetliste myśli

Kto nieprzerwanie czuwa nad swoim sercem i nie dopuszcza do niego żadnych wyobrażeń i złudnych obrazów pochodzących od mrocznych i złych duchów, szybko dojrzy, jak jego serce ze swej natury promieniuje świetlistymi myślami. (Hezychiusz z Synaju) zobacz nasze nowe e-booki –
27 mar 2016

Uważny umysł

Jeśli zatem umysł jest uważny, trzeźwy i czujny oraz – poprzez odrzucanie pokus i wzywanie Pana Jezusa – odpiera ataki szatana od chwili ich pojawienia się, nie będą one miały żadnych następstw. Demon bowiem, który jest rozumny i bezcielesny, może zwieść
25 mar 2016

Złe wyobrażenia

Jak niemożliwe jest, by ogień i woda przechodziły jednocześnie tym samym kanałem, tak grzech nie może dostać się do serca, jeżeli wcześniej nie zapuka do jego drzwi, posługując się złymi wyobrażeniami, jakie pochodzą z podszeptów szatana. (Hezychiusz z Synaju)
22 mar 2016

Wyobrażenia umysłu

Jeśli, na przykład, dusza ujrzy oblicze pięknej kobiety lub coś zakazanego przez przykazania Chrystusa, usiłuje znaleźć sposób na osiągnięcie tego, co ukazało się jej jako piękne. Ulega wyobrażeniom umysłu i popełnia zło, na swą zgubę. (Hezychiusz z Synaju) 9. odcinek z
6 mar 2016

Wyobrażenia

Umysł jednak o własnych siłach nie może zwyciężyć wyobrażeń pochodzących od demonów. Niech się na to nawet nie waży! (Hezychiusz z Synaju)
19 lut 2016

Badanie wyobrażeń

Pierwszy sposób czujności polega na ścisłym badaniu wyobrażeń i podszeptów złego, albowiem bez wyobrażeń szatan nie może wzbudzać myśli ani poddawać ich rozumowi i fałszywie go łudzić. (Hezychiusz z Synaju) jak POŚCIĆ? według Ojców Pustyni – czytaj
17 lut 2016

Wyobrażenia

Rozum dostrzega również, jaką postać wyrzeźbiły demony i wzniosły niby posągi, usiłując omamić rozum wyobrażeniami. (Hezychiusz z Synaju) I odcinek rekolekcji wielkopostnych „Odkryć Boże miłosierdzie”
26 paź 2015

Praktykować wyciszenie

Wyciszeniu sprzyja odważna i niestrudzona myśl, zawsze czuwająca u drzwi serca, by odpierać lub niszczyć wdzierające się tam wyobrażenia. Kto w głębi swego wnętrza praktykuje wyciszenie, ten rozumie, co mówię. Jeśli natomiast ktoś jest początkujący, nie zaznał omawianego stanu. (św. Jan Klimak)
20 paź 2015

Złe sny i wyobrażenia

Kiedy budzimy się dobrzy i pełni pokoju, jest to wynik pomocy, jaką bezwiednie otrzymaliśmy od świętych aniołów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy zasypiając gorliwie oddawaliśmy się modlitwie i skupieniu. Natomiast gdy czasami budzimy się źle usposobieni, to jest to skutek
15 maj 2015

Namiętności

Umysł człowieka miłego Bogu nie zwalcza osób czy rzeczy ani myślenia o nich, lecz odsuwa namiętności, jakie mogą się z nimi wiązać. Nie występuje przeciw kobiecie ani krzywdzicielowi, ani nawet wyobrażeniom o nich, lecz przeciw namiętnościom, jakie wiążą się z
13 maj 2015

Najwyższy stan modlitwy

Za najwyższy stan modlitwy uważa się taki, w którym umysł wykracza poza ciało i świat, i jest wolny od wszelkich spraw materialnych i wyobrażeń . Gdy ktoś na stałe osiągnął taki stan, można o nim powiedzieć, że nieustannie się modli. (św.
29 gru 2014

Panem jest Jezus

Powiedziano bowiem: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Niech w głębi swego wnętrza zawsze rozważa wyłącznie to słowo, aby nie zwrócić się ku wyobrażeniom. (Diadoch z Fotyki) jak żyli mnisi w Egipcie? – wywiad z
2 cze 2014

Odsuń myśli i wyobrażenia

Nie będziesz mógł modlić się w sposób czysty, jeśli wikłają cię sprawy materialne i niepokoją ustawiczne troski. Modlitwa bowiem polega na odsunięciu myśli i wyobrażeń. (Ewagriusz z Pontu)
24 kwi 2014

Unikaj rozproszenia

Z wielką czujnością winniśmy strzec naszego serca, nie tylko po to, by uniknąć rozproszenia myśli o Bogu czy też skalania pamięci o Jego cudach próżnymi wyobrażeniami. Także po to, aby zachować nieustanną i czystą pamięć, a dzięki