Jak wielkie jest Boże miłosierdzie względem nas! Pan zstąpił między ludzi z tak wielką miłością i dobrocią, iż poniósł ofiarę, aby żaden dobry ludzki uczynek nie pozostał bez wynagrodzenia. Pragnie On wszystkich prowadzić od mniejszych cnót do