wolność Archiwum

20 kwi 2016

Wejdź do radości twego pana

Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem i obdarzył wolnością tych, którzy wiernie Mu służą. Powiedział bowiem: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana (Mt 25,21)! (Hezychiusz
19 kwi 2016

Królestwo niebieskie

Królestwo niebieskie nie jest zapłatą za trud, lecz łaskawym darem Pana przygotowanym dla wiernych sług. Sługa nie żąda jako zapłaty wolności, ale jako dłużnik jest za nią wdzięczny i odbiera ją jako łaskę. (Hezychiusz z Synaju) Doroteusz z Gazy o
20 maj 2015

Wolność od namiętności

Jeśli nie mówisz i nie czynisz nic niegodziwego w swych myślach, ani nie chowasz urazy do tego, kto cię skrzywdził lub źle o tobie mówił, i gdy podczas modlitwy oddalasz swój umysł od wszelkiej materii i obrazów, wiedz, że osiągnąłeś wolność
6 paź 2014

Wynagradzanie sług

Pan nie ma obowiązku wynagradzania sług. Kto jednak nie spełnia dobrze swych zadań, nie osiąga wolności. (św. Marek Eremita)
14 kwi 2014

Wszystko jest dla człowieka

Nic nie jest trudne dla tego, kto wierzy i stara się poznać Boga. Jeśli więc naprawdę Go pragniesz i chcesz rozmyślać o Nim, rozważaj porządek wszechświata oraz Opatrzność, która kieruje wszystkim, co istniało i co istnieje. Pomyśl, że