Słowa „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu” zawierają w sobie wezwanie do Boga o pomoc we wszelkim niebezpieczeństwie, a także akt pokory w szczerym wyznaniu własnej niemocy. Wyrażają również wzmożoną i pełną bojaźni czujność. A także świadomość naszej