Bóg jednak nie postąpił ze mną według moich win, ani nie odpłacił mi wedle moich nieprawości.  Przeciwnie, dla zbawienia obdarzył mnie wieloma darami i łaskami. (św. Marek Eremita)