wiedza Archiwum

5 mar 2017

Wiedza i skrucha

Z czystej modlitwy rodzi się też wiedza i skrucha, gdyż napisano: W dniu, kiedy Cię wezwałem, oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 56,10), a nadto: Żertwą dla Boga jest duch skruszony (Ps 51,19). (Teoleptos z Filadelfii)
25 gru 2014

Znaczenie wiedzy

Duch zobojętnienia także lekceważy znaczenie wiedzy, tłumacząc, że jest ona dostępna wielu innym lub uważając, że nie prowadzi do doskonałości. (Diadoch z Fotyki) A TY za kogo uważasz Jezusa? – o wewnętrznym nauczycielu – zobacz
27 maj 2014

Módl się za innych

W modlitwie szukaj jedynie sprawiedliwości i królestwa, a więc cnoty i wiedzy, a wszystko inne będzie ci dodane. Dobrze jest modlić się nie tylko o własne oczyszczenie, lecz także za cały rodzaj ludzki, by w ten sposób