wiara Archiwum

17 lip 2017

Znak naszej wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi znak naszej wiary, ponieważ jesteśmy chrześcijanami i tak się nazywamy. Świadczy, że jesteśmy z Boga, zgodnie ze słowami, które już przypominaliśmy: „Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł
2 cze 2017

Czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa

Umysł otrzymuje postęp przez stałe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa Chrystusa, czynione z wiarą w sercu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Rola sakramentów u mnichów
22 lut 2017

Wiara to umocnienie chrześcijaństwa

Wiara to umocnienie chrześcijaństwa, wyraz Bożego przebaczenia, łaska i mądrość Boża, albo lepiej – początek mądrości w nas samych. (Grzegorz z Synaju) Spotkać Boga, ale tak naprawdę…
21 lut 2017

Wiara to łaskawość Boga

Wiara to łaskawość Boga, znak pojednania, pieczęć Chrystusa, promień duchowego słońca, poranna zorza serc. (Grzegorz z Synaju) Anathema sit… niech będzie wyłączony…
19 lut 2017

Wiara do Dobra Nowina

Wiara to dobra nowina o Bogu, pewność serca, nadzieja zbawienia, znamię uświęcenia, droga do świętości. (Grzegorz z Synaju)
18 lut 2017

Wiara to czynna miłość

To poręka dóbr, których się spodziewamy (zob. Hbr 11,1), czynna miłość, anielskie poruszenie, moc istot bezcielesnych, ich dzieło i wesele. (Grzegorz z Synaju)
17 lut 2017

Modlitwa to wiara

Modlitwa to apostolskie nauczanie, działanie wiary, albo raczej sama wiara. (Grzegorz z Synaju) Nowa książka Ojca Augustyna „Życie mnisze” część 2
13 lut 2017

Niewiedza

Wiernemu wystarczy wiara, która swe formy i moc czerpie z Jezusa. Niewiedza jednak nauczyła ludzi wiary wyrażanej tylko w słowach, martwej i niewrażliwej, a nie wiary przeżywanej w łasce. (Grzegorz z Synaju)
12 lut 2017

Wiara

Do zbawienia wystarczy człowiekowi jedynie wiara, która jest napełniona łaską Ducha i przejawia się w wypełnianiu przykazań. Pod warunkiem jednak, że człowiek zachowa tego rodzaju wiarę i nie przedłoży wiary martwej oraz bezwładnej nad żywą w Chrystusie. (Grzegorz z Synaju)  
11 lut 2017

Owoce przykazań

Z prawdziwej, czynnej wiary rodzą się owoce przykazań: powściągliwość i miłość, a także pokora, ów dar Boży, który jest początkiem i siłą miłości. (Grzegorz z Synaju) Podręcznik do kaligrafii „Piękna Litera”
10 lut 2017

Wiara

Przez wiarę wszelkie przykazanie jest źródłem i sprawcą oświecenia dusz. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa w życiu Ojca Piotra Rostworowskiego
9 lut 2017

Podstawa przykazań

Zrozum, że podstawą przykazań jest wiara, która działa bezpośrednio w sercu. (Grzegorz z Synaju) Rozmowa o Apokalipsie [cz.5] Zasady interpretacyjne
23 gru 2016

Wiara, nadzieja, miłość

Uwaga przyczynia się do wiary, nadziei i miłości. (Nicefor Pustelnik)
7 wrz 2016

Dar Pana

Wiara jest darem Pana, ale leży też w naturze człowieka i podlega wolności naszego wyboru: nawet Scytowie i inni barbarzyńcy (zob. Kol 3,11) wierzą sobie nawzajem. (Symeon Nowy Teolog) Historia modlitwy Jezusowej [cz.1] – przeczytaj
6 wrz 2016

Odnaleźć wiarę

Wiele jest trudności, by zachować pokorę, nic jednak nie przeszkadza w odnalezieniu wiary. Jeżeli bowiem pragniemy jej z całej duszy, natychmiast ona się w nas pojawia. (Symeon Nowy Teolog) Ojcowie Pustyni na kubku do kawy poznaj nową serię
30 sie 2016

Zbawieniem moim jest Bóg

Zbawieniem moim nie są moje dzieła, ale Bóg. Kto zostanie usprawiedliwiony za pomocą uczynków przez wypełnianie Prawa (zob. Ga 2,16)? Nikt żyjący nie będzie sprawiedliwy przed Bogiem (zob. Ps 143,2). Posiadając jednak wiarę, mam nadzieję być zbawionym poprzez łaskę, jakiej udziela
4 sty 2016

Wiara

Wiara daje skrzydła modlitwie, bez niej nie może ona wzlecieć ku niebu. (św. Jan Klimak) Tani zestaw książek Ojca Leona – kliknij tutaj
22 gru 2015

Nie mówić za dużo

Nie staraj się mówić za dużo, tak, by twój umysł nie rozproszył się na szukanie pojęć. Jedno słowo celnika zjednało Boga i jedno słowo wiary uratowało łotra. (św. Jan Klimak) „Boże miłosierdzie” Ojca Włodzimierza w nowej szacie graficznej…
1 gru 2015

Praktykować wyciszenie

Wiara jest matką tego, kto praktykuje wyciszenie. Jeśli bowiem on by nie wierzył, jakże mógłby żyć w wewnętrznym pokoju? (św. Jan Klimak) zestawienie pism Ewagriusza z Pontu i opracowań – zobacz
30 lis 2015

Trud i prostota

Wiara rodzi się z trudu i prostoty serca. Trud buduje wiarę, prostota zaś czyni ją stałą. (św. Jan Klimak) zapisz się do NEWSLETTERA Ojca Leona
29 lis 2015

Wiara

Wiara sprawia to, czego się nie spodziewamy, jak doświadczył tego łotr. (św. Jan Klimak)
27 lis 2015

Wiara

Wiara to niezachwiana stałość duszy, której nie mogą naruszyć żadne przeciwności losu. (św. Jan Klimak) zobacz relację z nagrania audiobooka „Modlitwa Jezusowa”
26 lis 2015

Wiara

To wiara sprawia, że modlitwa staje się wzniosła. Bez wiary moja modlitwa powróci do mojego łona. (św. Jan Klimak) trwa odliczanie do startu nowej strony Ojca Leona zobacz szczegóły
16 maj 2015

Stan kontemplacji

Według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy, i poznajemy jakby w zwierciadle i niejasno. Wiele uwagi zatem musimy poświęcić sprawom Bożym, abyśmy – poprzez długie i nieprzerwane rozważanie ich – doszli do stanu kontemplacji, od której trudno będzie nas oddzielić. (św.
6 maj 2015

Sama wiara

„Nie mówcie – mówi prorok Jeremiasz – jesteśmy świątynią Pana”. Ty także nie chciej twierdzić: „Jedynie sama wiara w Pana naszego Jezusa Chrystusa może mnie zbawić”. Nie stanie się tak, jeśli czynami swoimi nie zdobędziesz miłości ku Niemu. W sprawie zaś samej wiary,