Duch zobojętnienia pomniejsza także wartość życia doczesnego, jakby nie dawało ono okazji do żadnego uczynku godnego cnoty. (Diadoch z Fotyki) jak modlić się nieustannie? – poznaj historię PIELGRZYMA