walka wewnętrzna Archiwum

1 mar 2016

Modlitwa

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać modlitwę – by, po sprzeciwieniu się pokusom, natychmiast wołać do Chrystusa w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Hezychiusz z Synaju) nowy tom konferencji duchowych Ojca Piotra Rostworowskiego – skorzystaj
29 lut 2016

Odpieranie pokus

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać umiejętność odpierania pokus – aby dokładnie rozpoznając przychodzące zło, natychmiast ostro mu się przeciwstawić. Jest napisane: I odpowiem tym, którzy złośliwie drwią ze mnie: Czyż Bogu nie będzie poddana dusza moja. (Hezychiusz
28 lut 2016

Uwaga

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać uwagę – aby zachować serce zawsze wolne od wszelkiej myśli, nawet gdyby wydawała się ona dobra. (Hezychiusz z Synaju)
26 lut 2016

Cztery cechy

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać następujące cztery cechy: pokorę, najwyższą uwagę, odpieranie pokus i modlitwę. (Hezychiusz z Synaju) jest i nowa książka Ojca Piotra Rostworowskiego OSB – skorzystaj z promocji
7 kwi 2014

Walcz i ocal swoją duszę

Nasz Bóg dał nieśmiertelność rzeczom niebieskim, sprawy ziemskie zaś uczynił nietrwałymi. Tchnął życie i ruch w cały wszechświat, stwarzając wszystko dla człowieka. Nie pozwól więc się omamić obrazami świata, które pochodzą od demona, podpowiadającego twej duszy złe zamiary.