walka duchowa Archiwum

28 sie 2016

Pragnienie oczyszczenia

Módlmy się za braci, którzy przez swą prostotę znaleźli się w takim stanie, że nic nie wiedzą o walce duchowej,  i pouczmy ich, o ile to możliwe, aby unikali zła popełnianego czynem. Tych zaś, których napełnia Boże pragnienie oczyszczenia duchowego
26 sie 2016

Walka duchowa

Iluż więc nie wie nic o walce duchowej, o której mówi Paweł (zob. Ef 6,12), ani też nie zaznało jej w doświadczeniu. Uważają, że wyłącznie grzechy uczynkowe są upadkami, nie biorąc pod uwagę porażek i zwycięstw poniesionych w myśli. (Filoteusz
14 sie 2016

Trud czuwania

Oddal przyjemności, podejmując trud czuwania. Bądź wstrzemięźliwy w spożywaniu pokarmów i napojów oraz umartwiaj ciało, aby przez to lżejszą stała się walka duchowa. W ten sposób wyświadczysz dobro jedynie sobie samemu. (Filoteusz z Synaju)
20 maj 2016

Bitwa

Prowadźmy zatem walkę duchową, tak byśmy byli przygotowani jak do bitwy. Najpierw, zachowajmy uwagę. Potem, gdy poznamy, że nieprzyjaciel powziął przeciw nam zły zamiar, odpierajmy go w sercu z gniewem, słowami przekleństwa. Wreszcie, należy natychmiast się modlić, aby się mu przeciwstawić
11 maj 2016

Tropić i usuwać zło

Niemożliwe jest stawać do walki bez zbroi, przepłynąć szerokie morze w ubraniu, albo żyć bez oddychania. Tak też niemożliwe jest, by bez pokory i ciągłego błagania Jezusa nauczyć się ukrytej walki duchowej albo umiejętnie tropić i usuwać zło. (Hezychiusz z
18 lut 2016

Doświadczenie w walce

Gdy całkowicie oddajemy się czujności, ona daje nam wielkie doświadczenie w walce duchowej, jeżeli tylko tego chcemy. (Hezychiusz z Synaju) kto stara się o świętość? rozważania wokół „Filokalii” – przeczytaj