Ciągła pamięć o wielu łaskach, która pobudza serce niby oścień, skłania do nieustannego uwielbienia Pana, do ukorzenia się i dziękczynienia ze skruszoną duszą. (św. Marek Eremita) ukochaj to co piękne i dobre – wybór tekstów o modlitwie serca