Troska o duszę przejawia się w przyjęciu przykrości i upokorzeń. To przez nie Bóg odpuszcza wszystkie grzechy. (Talazjusz z Libii) posłuchaj najnowszych apoftegmatów Ojców Pustyni