umysł Archiwum

20 lip 2017

Modlitwa Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno w swym umyśle jak i mową tę modlitwę Imienia Jezus. Gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (zob. Pwt 6,6–7), gdy mówi lub coś czyni, niech
3 lip 2017

Ciało i Krew Pana i Boga

Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, uświęcenia ciała, przemienienia obu przez Boga, do nieśmiertelności i raczej do odrzucenia namiętności i demonów, albo dokładniej mówiąc, do zjednoczenia oraz świętej i nadprzyrodzonej więzi,
26 cze 2017

Zwracać się wyłącznie do Pana

Gdy umysł poczyni postępy w miłości poprzez doświadczenie, zwraca się wyłącznie ku Panu Jezusowi Chrystusowi, otrzymał bowiem jasną i całkowitą pewność co do drugiej części wezwania. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Wartości fundamentalne monastycyzmu – NOWOŚĆ
25 cze 2017

Panie Jezu Chryste, Synu Boży

Poprzez zwrot: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży” modlitwa całkowicie kieruje i wznosi umysł, w sposób duchowy i bez słów, do Pana Jezusa Chrystusa, którego przywołuje w pamięci. Przez wyrażenie zaś: „zmiłuj się nade mną” umysł zawraca i kieruje się ku sobie,
19 cze 2017

Modlitwa serca

Kiedy obudzisz się, oddaj chwałę Bogu, wezwij Go na pomoc i od razu zacznij pierwszą czynność: modlitwę serca, praktykując ją w sposób czysty i nierozproszony, przez godzinę. W tym czasie umysł jest zazwyczaj bardziej spokojny i niezmącony. Nakazano nam bowiem składać
16 cze 2017

Wolny od trosk

Stań się więc wolny od wszelkich trosk, myśli czy też jakichkolwiek wyobrażeń, pozostając w całkowitej czujności przez pół godziny, zgodnie z poleceniem: „Jeśli chcesz pozostać jedynie ze swym umysłem podczas modlitwy, pozbądź się wszystkiego innego, poza oddychaniem i pożywieniem”. (Kalikst i
5 cze 2017

Wzywanie na pomoc Pana

Gdy o zachodzie słońca wzywasz na pomoc Pana Jezusa Chrystusa, nieskończenie dobrego i potężnego, usiądź na swym łóżku, w cichej celi i bez światła, skup swój umysł, odwiedź go od naturalnego mu rozproszenia i błąkania się. Kieruj go powoli do wnętrza
3 cze 2017

Postęp umysłu

Postęp umysłu to nie jest prosty wynik stosowania przedstawionej wyżej naturalnej metody, a więc oddychania i pozostawania siedzącym w cichym i ciemnym miejscu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Modlitwa Jezusowa to nie jest zaklęcie…
2 cze 2017

Czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa

Umysł otrzymuje postęp przez stałe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa Chrystusa, czynione z wiarą w sercu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Rola sakramentów u mnichów
1 cze 2017

Łaska Boża

Jednak bardziej niż wskutek tych i wszelkich innych rzeczy, umysł czyni postępy w walce dzięki łasce Bożej. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Kobieta – ascetka? Wywiad z prof. Ewą Wipszycką
28 maj 2017

Żądny wiedzy

Temu, kto żądny jest wiedzy, należy wyjaśnić: jeśli przyzwyczaimy nasz umysł, by wchodził w nas wraz z oddechem, wówczas dokładnie będziemy wiedzieć, że umysł, który wchodzi, nie wyjdzie, zanim nie oddali wszelkiej myśli i nie stanie się jednolity i wolny. Zanim
27 maj 2017

Pozostać w sercu

Błogosławiony ojciec Nicefor pragnął wreszcie by umysł, wraz z modlitwą wszedł do serca i tam zawsze pozostawał. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Modlitwa chrześcijańska” – e-book
26 maj 2017

Złączyc się z samym sobą

Błogosławiony ojciec Nicefor pragnął by umysł, dzięki tej metodzie, na nowo złączył się z samym sobą i w ten sposób związał się z modlitwą. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Przebaczyć Bogu”, „przebaczyć sobie” – odwaga wypowiedzenia swoich żalów
25 maj 2017

Odejść od błąkania się

Błogosławiony ojciec Nicefor pragnął przede wszystkim, by poprzez działanie naturalnej metody umysł odszedł od właściwego mu błąkania się, zniewolenia i rozproszenia oraz by powrócił do czujności. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie – wersja elektroniczna
24 maj 2017

Umysł niedostępny dla szatana

Wzywanie Imienia Pana uchroni umysł od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla podszeptów szatana, a nadto, każdego dnia, będzie go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Niewystarczalność zasady „nieczynienia zła” – przeczytaj
22 maj 2017

Umysł w sercu

Powinieneś jednak pamiętać o tym, byś od momentu, gdy twój umysł znajdzie się w sercu, nie pozostawał milczącym i bezczynnym. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Przebaczenie jako lekarstwo – przeczytaj
17 maj 2017

Nieustanne mieć w pamięci Jego Imię

Nasi nauczyciele mądrze nauczają, by nieustanne mieć w pamięci i rozważać najświętsze i najsłodsze Jego Imię, nosić je wciąż w swym umyśle, w sercu i na ustach. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak praktykować modlitwę Jezusową?
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
4 maj 2017

Łaska Najświętszego Ducha

Znaki łaski natomiast są następujące: kiedy łaska Najświętszego Ducha przychodzi do człowieka, skupia jego umysł i sprawia, że jest on czujny i pokorny. (św. Maksym Kausokalybos) O trzech skłonnościach duszy u św. Jana Kasjana
30 kwi 2017

Demoniczny umysł

Zły duch oczom ciała objawia w wyobraźni światło, które nie jest jasne ani czyste, ale szkarłatne. Wyprowadza jego umysł poza niego samego, czyniąc go demonicznym. (św. Maksym Kausokalybos) Święte miejsca – aby lepiej zrozumieć apoftegmaty
25 kwi 2017

Stać się światłem

Gdy umysł jednak zbliża się do ognia Boskości i do Ducha Świętego, odtąd całkowicie zostaje ogarnięty przez światło Boga. Sam staje się światłem i zapala się w płomieniu Najświętszego Ducha, oraz roztapia się pod wpływem Bożych pojęć. Odtąd niemożliwe jest, by
24 kwi 2017

Gdy umysł nie spotkał Boga

Gdy wosk znajduje się daleko od ognia, jest stały i można go trzymać w ręku. Jeśli jednak włożysz go do ognia, topi się, zapala i sam płonie, staje się światłem i niknie cały w ogniu. Nie może nie topić się
23 kwi 2017

Pouczenie Ducha Świętego

Kiedy zatem przyjdzie na kogoś łaska Ducha Świętego, nie ukazuje mu tego, co zazwyczaj można zobaczyć, ani też rzeczy tego świata, dostrzegalnych zmysłami. Objawia natomiast to, czego on nigdy nie widział ani sobie nie wyobrażał. Umysł tego człowieka zostaje wtedy pouczony
22 kwi 2017

Zachwycenie w Bogu

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
21 kwi 2017

Duchowy wzrok

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska