Gdy brat widział go tak niezłomnie oddanego służbie i całkowicie zatopionego w Bożych myślach, zapytał: „Czy ze względu na podeszły wiek nie męczy cię, ojcze, że umartwiasz swe ciało i bierzesz je w niewolę”. A on odpowiedział: „Wierz mi, synu,