Ten, kto wciąż przebywa w swym sercu, wyzbywa się wszelkich uciech i rozkoszy ziemskiego życia. (Diadoch z Fotyki) mądrość Ojców Pustyni – Apoftegmaty, t.1