Szatan pomniejsza drobne uchybienia, bo tylko w ten sposób może poprowadzić do większego zła. (św. Marek Eremita)