trudności Archiwum

19 mar 2015

Wyniosłość myśli?

Pytanie: Gdy podczas śpiewu psalmów albo poza nim, jestem obciążony myślami i wzywam na pomoc Imienia Boga, nieprzyjaciel podpowiada mi, że jest to oznaką wyniosłości, chociaż, jak się wydaje, pomaga to nieustannie pamiętać o Bogu. W jaki sposób zatem należy zachować
2 lis 2014

Żyć w łasce Ducha Świętego

Kto bez trudu czuwa, jest wytrwały i modli się, ten w widoczny sposób żyje w łasce Ducha Świętego. Kto zaś ma z tym trudności, ale trwa w postanowieniach, szybko otrzyma pomoc. (św. Marek Eremita)