Nie mów: „Spełniałem przykazania i nie odnalazłem Pana”. Żyjąc bowiem sprawiedliwie – mówi Pismo – często znalazłeś poznanie. Ci, którzy godziwie szukają Pana, odnajdują pokój. (św. Marek Eremita) dla chętnych myśli Ojców Pustyni dostępne również na Twitterze