Po co człowiek został stworzony? – Aby poznając dzieła Stwórcy, kontemplował i wielbił Tego, który uczynił je dla człowieka. Umysł zaś, który lgnie do Boga, stanowi niewidzialne dobro, jakim obdarzył On godnych tego ze względu na szlachetne