szatan Archiwum

31 gru 2016

Rozważać wezwania

Rozważanie wezwania: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną!” uchroni umysł od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla podszeptów szatana, nadto każdego dnia, będzie go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. (Nicefor Pustelnik)
10 gru 2016

Nieustanna pamięć o Bogu

Kiedy szatan, wraz z demonami, doprowadził człowieka do tego, że wskutek nieposłuszeństwa został wygnany z raju i odszedł od Boga, dniem i nocą może teraz wzburzać umysł każdego z ludzi: jednego silniej, drugiego słabiej, a innego bardzo mocno. Nie można się
4 gru 2016

Duchowy wojownik

Dla duchowego wojownika najważniejsze jest to, aby wszedł on do swego serca, toczył walkę z szatanem i znienawidził go, by przeciwstawiał się jego zamysłom i walczył z nim. Jeśli ktoś na zewnątrz chroni swe ciało przed zepsuciem i nierządem, a
13 lis 2016

Odrzućmy podszepty szatan

Z odrazą, raz na zawsze, odrzućmy podszepty szatana i błędy kierujące nas ku ziemi. Nie można bowiem dojść do pojednania oraz stanu zażyłości i więzi z Bogiem, jeżeli najpierw – o ile to w naszej mocy – nie wrócimy do
29 wrz 2016

Dostąpić łaski płynącej z modlitwy

Szatan sugeruje także, że pora jest późna, a modlitwa długa. Chce przez to wprowadzić pośpiech i zniechęcenie, i pozbawić nas skutków modlitwy. Przeciwstaw się jednak temu odważnie. Wtedy tym wolniej recytuj psalmy, aby przez rozważanie kolejnych wersetów dostąpić łaski płynącej z
28 wrz 2016

Przebiegłość szatana

Gdy się modlisz lub śpiewasz Panu psalmy, zważaj na przebiegłość szatana. Podstępnie chce on bowiem odwieść duszę od treści modlitw… (Niketas Stetatos) Posłuchaj fragmentów z audiobooka „Modlitwa Jezusowa”
18 cze 2016

Zaczątek napaści

Jezus, Bóg i Syn Boga, gdy nieustannie i gorliwie Go przyzywamy, nie pozwala ukazywać umysłowi, w zwierciadle myśli, nawet zaczątku napaści szatana, czy też jakiejkolwiek jego postaci. Nie dopuszcza też, by do naszego serca przenikały podszepty złego. (Hezychiusz z Synaju) Widzenie
10 cze 2016

Ujawnienie myśli

Odpieranie ataków szatana ma na celu ujawnienie i odrzucenie myśli, próbującej przeniknąć do przestrzeni naszego umysłu przez wyobrażenie jakiejś rzeczy zmysłowej. (Hezychiusz z Synaju) Listy Starca z Waałamu [cz.10] – o ćwiczeniach duchownych
6 cze 2016

Droga skruchy

Gdy nasze życie zaczęła przenikać czujność umysłu, jeśli złączymy pokorę z czujnością, a modlitwa będzie zespolona z odpieraniem ataków szatana, wówczas należycie podążymy drogą skruchy. (Hezychiusz z Synaju) wznowiliśmy czasopismo monastyczne „Cenobium”
26 kwi 2016

Podszepty szatana

Z podszeptów szatana rodzą się liczne myśli, a z nich zły czyn. Kto zaś z Jezusem stłumi je na początku, uniknie następstw i wzbogaci się słodkim Bożym poznaniem, poprzez które odnajdzie Stwórcę wszędzie obecnego. (Hezychiusz z Synaju) Torba materiałowa z
27 mar 2016

Uważny umysł

Jeśli zatem umysł jest uważny, trzeźwy i czujny oraz – poprzez odrzucanie pokus i wzywanie Pana Jezusa – odpiera ataki szatana od chwili ich pojawienia się, nie będą one miały żadnych następstw. Demon bowiem, który jest rozumny i bezcielesny, może zwieść
25 mar 2016

Złe wyobrażenia

Jak niemożliwe jest, by ogień i woda przechodziły jednocześnie tym samym kanałem, tak grzech nie może dostać się do serca, jeżeli wcześniej nie zapuka do jego drzwi, posługując się złymi wyobrażeniami, jakie pochodzą z podszeptów szatana. (Hezychiusz z Synaju)
14 mar 2016

Szatan

Szatan, wraz ze swymi mocami, jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć (1P 5,8). Niech przeto nigdy nie ustają: ciągła uwaga serca, czujność, sprzeciwianie się złu i modlitwa do Chrystusa Jezusa naszego Boga. (Hezychiusz z Synaju) 8. odcinek z serii
19 lut 2016

Badanie wyobrażeń

Pierwszy sposób czujności polega na ścisłym badaniu wyobrażeń i podszeptów złego, albowiem bez wyobrażeń szatan nie może wzbudzać myśli ani poddawać ich rozumowi i fałszywie go łudzić. (Hezychiusz z Synaju) jak POŚCIĆ? według Ojców Pustyni – czytaj
28 sty 2016

Korzyści z modlitwy

Pożytek, jaki daje modlitwa, można poznać po przeszkodach, które stawia przed nami szatan podczas liturgicznych zgromadzeń. Korzyści płynące z modlitwy zaś – po zwycięstwie nad wrogiem. Po tym poznam, mówi autor Psalmu, żeś dla mnie łaskawy, że mój wróg nie będzie
21 wrz 2015

Wołanie serca

Niektórzy bracia, którzy są przewlekle chorzy i z tego powodu nie mogą oddawać się postom, pytali mnie: „Jeśli nie można podjąć postów, to jak uwolnić się od szatana i od namiętności?” Należy im odpowiedzieć: „Nie tylko przez powstrzymywanie się od pokarmów,
29 sie 2015

Znaleźć łaskę

Nawet najmniejsza pokusa, jeśli się ją dopuści, przeszkadza gorliwemu ascecie, by czynił postępy. Koniecznie przypomnij sobie słowa: Chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Ale nie przerażaj się z tego powodu! Raczej walcz
30 mar 2015

W jaki sposób można nieustannie się modlić?

Pytanie: W jaki sposób można nieustannie się modlić? Odpowiedź: Jeżeli ktoś jest sam, powinien modlić się słowami psalmów: ustami i sercem. Jeżeli zaś znajdzie się wśród ludzi w miejscu publicznym, nie potrzeba ustami wypowiadać słów psalmów, lecz modlić się samą
10 mar 2015

Nie ustępuj

Nie ustępuj, bracie, i nie załamuj się, byłaby to bowiem wielka radość szatana. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Ojciec Leon z okazji Dnia Kobiet przeczytaj
19 sty 2015

Nierozumne rozkosze

Szatan także później /po chrzcie/ wywiera nacisk na duszę, jak czynił to przedtem, a często nawet jeszcze mocniej. Dzieje się tak nie dlatego, że pozostaje tam razem z łaską – nie może tak być! – lecz, poprzez uległość ciała, niejako rozpala
18 sty 2015

Prawda w duszy

Od chwili, kiedy rodzimy się na nowo [w chrzcie], szatan znajduje się na zewnątrz, łaska natomiast jest w nas. Wynika stąd, że jak dawniej nad duszą panował grzech i błąd, tak po chrzcie panuje nad nią prawda. (Diadoch z Fotyki)
7 wrz 2014

Pomniejszanie uchybień

Szatan pomniejsza drobne uchybienia, bo tylko w ten sposób może poprowadzić do większego zła. (św. Marek Eremita)
4 sie 2014

Nieprzerwane rozmyślanie

I tak, w nieustannych modłach, powtarzajmy werset Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu!: w nieszczęściu – abyśmy zostali wybawieni, w chwilach powodzenia – aby one przetrwały i byśmy my nie unosili się pychą. O wersecie tym, jak mówię,