A zatem bardzo słusznie napisano, że szabat, a więc odpoczynek, został ustanowiony dla człowieka. Jedynie bowiem w samym Chrystusie rodzaj ludzki znajdzie ukojenie i odpoczynek. (Jan z Karpatos) Ojciec Leon Knabit o projekcie FILOKALIA – obejrzyj