Niewidomym, który woła: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! jest ten, co modli się w sposób cielesny i nie doszedł jeszcze do poznania duchowego. Gdy jednak ów niewidomy odzyskał wzrok i ujrzał Pana, wówczas oddał Mu cześć, wyznając, że