„Nie mówcie – mówi prorok Jeremiasz – jesteśmy świątynią Pana”. Ty także nie chciej twierdzić: „Jedynie sama wiara w Pana naszego Jezusa Chrystusa może mnie zbawić”. Nie stanie się tak, jeśli czynami swoimi nie zdobędziesz miłości ku Niemu. W sprawie zaś samej wiary,