Gdy spotkali się w święto Zmartwychwstania Chrystusa, rozmawiali o stanie pustelniczym. Filemon wiedział, że pobożny brat wyznaczył sobie ten sam cel. Dlatego mówił mu o ascezie, Piśmie i Ojcach. Wskazywał, że nie można podobać się Bogu bez doskonałego wyciszenia. (O abba