sprawiedliwy Archiwum

10 wrz 2015

Bóg obiecuje różne dobra

Pan bowiem obiecuje różne dobra nie sprawiedliwym, ale grzesznikom. Powiedziano: Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Proś więc nieustępliwie i
3 lis 2014

Stać się sprawiedliwym

Na podstawie uczynków, słów i myśli jeden staje się sprawiedliwy, na podstawie zaś wiary, miłości i pokuty – wielu. (św. Marek Eremita)