Uwaga stanowi nieustanny spokój wewnętrzny, pozbawiony wszelkiej myśli. Dusza wciąż i nieprzerwanie przyjmuje do siebie i wzywa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Boga, i tylko Jego. (Hezychiusz z Synaju) o przebaczeniu według O. Włodzimierza Zatorskiego OSB – przeczytaj