Ten, kto głośno rozprawia, a nie spełnia uczynków i wypowiada jedynie słowa, wzbogaca się jedynie w nieprawość. Trudy jego – mówi Pismo – pójdą do cudzych domów. (św. Marek Eremita) dla chętnych myśli Ojców Pustyni dostępne również na Twitterze