Jeśli dokładamy wszystkich starań i środków, aby uciec od śmierci ciała, tym bardziej powinniśmy starać się o uniknięcie śmierci duszy. Kto bowiem chce być zbawiony, nic nie stoi temu na przeszkodzie, jak tylko niedbałość i lenistwo duszy. (Pseudo-Antoni