Słowo Boże, które stało się Ciałem nie podlegając zmianie, przez swoje Ciało złączyło się z całym stworzeniem. (Talazjusz z Libii) różne stopnie doskonałości według Jana Kasjana – przeczytaj artykuł