Szczęśliwy jest umysł, który w czasie modlitwy stał się doskonale nieczuły na wrażenia zmysłowe. Jeśli chcesz modlić się w duchu, nie miej urazy do nikogo, a nie będziesz miał obłoku, który zaciemniałby twój umysł podczas modlitwy. (Ewagriusz z