skrucha Archiwum

13 cze 2017

Skrucha

Jeśli nie masz w sobie skruchy, to znak, że jesteś próżny. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak pojechałam do Cel…
9 cze 2017

Skrucha

Niech myśl o tym, że jesteś bardziej grzeszny, niż wszyscy ludzie, przyniesie ci skruchę, żal i łzy. Pozostań przy niej, aż skrucha przyjdzie sama. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Trwali jednomyślnie na modlitwie – odcinek 2
6 maj 2017

Działanie łaski Ducha

Łaska Najświętszego Ducha duszę człowieka napełnia skruchą, płaczem i żalem. (św. Maksym Kausokalybos) Jaką korzyść przynoszą pokusy?
2 maj 2017

Próżność

Człowiek działający pod wpływem złego ducha nie zna pokory, prawdziwej skruchy ani łez. Wciąż chełpi się swymi dobrymi rzeczami i jest próżny. (św. Maksym Kausokalybos) Na czym polega Lectio Divina? Posłuchaj konferencji ojca Włodzimierza
19 kwi 2017

Modlitwa umysłu

Boski Grzegorz z Synaju spotkał świętego Maksyma i rozmawiał z nim. Mówił między innymi: „Mój najczcigodniejszy ojcze, proszę cię, powiedz mi, czy posiadasz modlitwę umysłu?”. On uśmiechnął się i odparł: „Przed tobą, wielebny ojcze, nie będę ukrywał cudu, jaki uczyniła mi
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
18 mar 2017

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na
7 mar 2017

Oddawać cześć Bogu

Kiedy zaś umysł, rozum i duch korzą się przed Bogiem – pierwszy przez uwagę, drugi przez wzywanie, trzeci przez skruchę i miłość –to cały człowiek wewnętrzny oddaje Mu cześć, zgodnie z przykazaniem: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Łk
6 mar 2017

Skrucha

Gdy umysł i rozum zwracają się ku Stwórcy przez intensywną uwagę i żarliwe błaganie, wtedy w duszy pojawia się skrucha. (Teoleptos z Filadelfii) 116 apoftegmatów do słuchania – wejdź tutaj
5 mar 2017

Wiedza i skrucha

Z czystej modlitwy rodzi się też wiedza i skrucha, gdyż napisano: W dniu, kiedy Cię wezwałem, oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 56,10), a nadto: Żertwą dla Boga jest duch skruszony (Ps 51,19). (Teoleptos z Filadelfii)
26 sty 2017

Bóg wybacza wszystkim

Bóg natychmiast wybacza wszystkim, którzy Go błagają z pokorą i skruchą, oraz wciąż wzywają Jego świętego Imienia. Powiedziano bowiem: Wyznawajcie Panu i wzywajcie Jego święte Imię (zob. Ps 105,1). (Grzegorz z Synaju) Modlitwa osobista w średniowiecznym monastycyzmie – przeczytaj
5 sty 2017

Modlitwa rodzi pokorę

Modlitwa rodzi pokorę i wielką skruchę, jeśli tylko u początkujących staje się umysłowym i bezustannym działaniem Ducha Świętego. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.1] – przeczytaj
15 gru 2016

Szczera skrucha

Uwaga to oznaka szczerej skruchy, wezwanie dla duszy, wzgarda świata i wzniesienie się ku Bogu. (Nicefor Pustelnik) Modlitwa u Ewagriusza z Pontu [cz.4] – przeczytaj
2 gru 2016

Poznać wszystkie swoje przewinienia

Gdy ktoś oddali się od lewej strony, wówczas dokładnie pozna wszystkie swoje przewinienia popełnione wobec Boga. Nie dostrzega bowiem grzechów, jeśli nie oddzieli się od nich i nie dokonuje bolesnego zerwania z nimi. Ci, którzy osiągną ten stan, odnajdą skruchę i
12 paź 2016

Stopnie

Kiedy jednak poprzez nawrócenie i skruchę, oczy duszy zostaną odsłonięte, widzi ona w sposób czysty, słyszy dzięki poznawaniu i pojmuje rozumem. W swym sercu ustanowił stopnie (Ps 83,6), po których wznoszą się myśli. Wtedy zaczyna doświadczać ich słodyczy i osiąga coraz
20 sie 2016

Sumienie wzywa do skruchy

Sumienie wskazuje też, jak podnieść się z upadku, napomina upadłe serce i wzywa do skruchy, ukazuje środek zaradczy i przyjaźnie mu go podsuwa. (Filoteusz z Synaju) Modlitwa Jezusowa i historia medalika św. Benedykta – NOWOŚCI
6 cze 2016

Droga skruchy

Gdy nasze życie zaczęła przenikać czujność umysłu, jeśli złączymy pokorę z czujnością, a modlitwa będzie zespolona z odpieraniem ataków szatana, wówczas należycie podążymy drogą skruchy. (Hezychiusz z Synaju) wznowiliśmy czasopismo monastyczne „Cenobium”
25 sty 2016

Skrucha

Proś ze skruchą, szukaj przez posłuszeństwo, pukaj z wielką cierpliwością. Kto bowiem w ten sposób prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu będzie otwarte. (św. Jan Klimak) oglądaj 1 odcinek z serii „JAK SIĘ MODLIĆ?” – zobacz
20 sty 2016

Upragniona modlitwa

Okrutną rzecz stanowi odebranie wody spragnionemu, lecz dla modlącego się ze skruchą, jeszcze bardziej okrutne jest oderwanie go od upragnionej modlitwy przed jej całkowitym zakończeniem. (św. Jan Klimak) Udział ciała w modlitwie [cz.4] – przeczytaj
12 sty 2016

Dar modlitwy

Jeśli ktoś prosi cię o modlitwę za jego duszę, nie odmawiaj, nawet jeśli brakuje ci daru modlitwy. Często bowiem wiara proszącego uratuje również tego, kto modli się za niego ze skruchą. (św. Jan Klimak) poznaj osiem duchów zła – specjalny
25 gru 2015

Słowo modlitwy

Jeśli jakieś słowo modlitwy napełni cię szczególną pociechą lub skruchą, zatrzymaj się przy nim, wtedy bowiem modli się z nami nasz Anioł Stróż. (św. Jan Klimak) Nowa książka Ojca Opata w zestawie z antologią tekstów Ewagriusza z Pontu – zobacz
20 gru 2015

Akt modlitwy

W akcie naszej modlitwy, najpierw wyraźmy gorącą wdzięczność, później wyznajmy grzechy i okażmy szczerą skruchę duszy, następnie zaś zwróćmy się do Króla wszechświata z naszymi prośbami. Jest to najlepszy sposób modlitwy, jak objawił to jednemu z braci Anioł Pański. (św. Jan Klimak)
15 gru 2015

Matka skruchy

Modlitwę można nazwać matką skruchy a także jej córą, przebłaganiem za grzechy, mostem wzniesionym nad pokusami, warownią przeciw utrapieniom. (św. Jan Klimak) „Antologia tekstów Ewagriusza z Pontu o złych myślach” – dobre uzupełnienie
18 wrz 2015

Grzech może skierować ku Bogu

Nawet sam grzech może skierować ku Bogu tego, kto żałuje oraz uświadamia sobie zły smak, ciężar i szaleństwo swojego przewinienia. Nie zwraca się jednak ku Bogu ten, który nie skłania się ku skrusze. Gdy grzech trzyma go przy sobie, nakłada
27 mar 2015

Skrusze twe serce

Jeśli ze względu na to, iż jesteśmy słabi, stan rozproszenia trwa nadal, to przynajmniej na końcu modlitwy skrusz swe serce i powiedz z żalem: „Panie, zmiłuj się nade mną i przebacz mi wszystkie moje przewinienia”. Wtedy otrzymasz przebaczenie wszystkich twoich uchybień oraz