serce Archiwum

17 sie 2014

Nie ulegać zniechęceniu

Bacz na siebie samego, aby nic nie oddaliło cię od miłości Boga. Kontroluj swe serce i nie ulegaj zniechęceniu, mówiąc:„Jakże mogę go strzec, będąc grzesznym?” Gdy człowiek porzuca swe występki i zwraca się ku Bogu, przez nawrócenie odradza się i
16 sie 2014

Czuwanie nad myślami

Proszę cię, byś nie przestawał strzec swego serca, dopóki żyjesz. Rolnik nie może pokładać nadziei w plonie, który jeszcze rośnie na polu. Do czasu, gdy nie zgromadzi go w swych spichlerzach, nie wie, co może się zdarzyć. Tak też nikt,
14 sie 2014

Bycie w gotowości

Nasz nauczyciel Jezus Chrystus wiedział, jak groźne są ataki zła, dlatego pełen litości dla rodzaju ludzkiego stanowczo nakazał: Bądźcie gotowi w każdej porze, bo nie wiecie, o której godzinie przyjdzie złodziej, by przyszedłszy, nie zastał was śpiących. A nadto: Uważajcie na
13 sie 2014

Uzyskanie czystości serca i duszy

Jest więc rzeczą stwierdzoną, że nieznajomość nauk nikogo nie wyklucza z osiągnięcia doskonałości oraz że brak wykształcenia nie stanowi przeszkody dla uzyskania czystości serca i duszy. Istnieje bowiem środek bardzo krótki: werset Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu!
11 sie 2014

Klęcząc na modlitwie

Bardzo mało się modli ten, kto zwykł modlić się tylko wówczas, gdy klęczy. Nigdy zaś się nie modli ten, kto nawet klęcząc nie utrzymuje skupienia serca i w jakikolwiek sposób się rozprasza. (św. Jan Kasjan)
5 sie 2014

Nieprzerwana modlitwa

Niech werset Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu! przypomni ci się jako pierwszy, gdy budzisz się rano, niech wyprzedzi wszystkie myśli na jawie. Gdy wstałeś z łóżka, niech on zgina twoje kolana do modlitwy, by od niej prowadzić cię
4 sie 2014

Nieprzerwane rozmyślanie

I tak, w nieustannych modłach, powtarzajmy werset Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu!: w nieszczęściu – abyśmy zostali wybawieni, w chwilach powodzenia – aby one przetrwały i byśmy my nie unosili się pychą. O wersecie tym, jak mówię,
19 lip 2014

Nie zdołamy wytrwać bez Bożej opieki

Werset „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu”  chroni od rozpaczy, gdy ogarnie nas opieszałość i trwoga duchowa, przygnębi smutek lub opanują złe myśli. Przypomina zarazem, że Ten, którego wzywamy, nieustannie widzi naszą walkę i znajduje się blisko wołających
6 maj 2014

Zachowaj pokorę

Ty zaś, synu, gdy chcesz modlić się do Pana, zachowaj pokorę przed Jego obliczem i nie proś o nic, domagając się nagrody za twe zasługi. A jeśli masz świadomość, że spełniłeś jakiś dobry uczynek, raczej ukryj go,
22 kwi 2014

Niech Twoje serce czuwa

Przeto sprawiedliwy czy je, czy pije, czy cokolwiek innego robi, wszystko na chwałę Bożą czyni. W takim człowieku, nawet kiedy śpi, jego serce nie zasypia, jak mówi Pieśń nad Pieśniami: „Ja śpię, a serce moje czuwa”. (św. Bazyli