serce Archiwum

23 mar 2015

Bóg zna serca

Gdy trwasz na modlitwie psalmów albo przebywasz z ludźmi, i zaczniesz wzywać Imienia Bożego, nie myśl, że Go nie wzywasz, jeśli nie wymawiasz Imienia ustami. Przypomnij sobie, że On zna serca i patrzy na serce. Wzywaj więc Jego Imienia w
12 mar 2015

Trud serca

Pytanie: Oświeć mnie, w jaki sposób powinno trudzić się moje serce, by nauczyło się rozeznawania. Odpowiedź: Trud serca polega na tym, by zawsze się modlić, nie dozwolić na błądzenie myśli albo kierowanie się własną wolą. Tak postępując, dojdziesz do rozeznania.
1 mar 2015

Duch Święty umacnia serce

Duch Święty nie dozwoli na zniechęcenie ani senność myśli. Oświeci oczy, umocni serce, wzniesie myśl. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)
28 lut 2015

Duch Święty nie dopuści do zamętu w sercu

Proś, aby Duch Święty cię prowadził. Nie dopuści On błędu ani zamętu w sercu. Nie dozwoli na zniechęcenie ani senność myśli. Oświeci oczy, umocni serce, wzniesie myśl. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Bóg przemawia do duszy – Miguel de Molinos
19 lut 2015

Jak uzyskuje się pokorę?

Proszę cię Ojcze, powiedz mi, jak uzyskuje się pokorę albo modlitwę doskonałą. Co powinien czynić ten, kto wydaje się ulegać rozproszeniom? Odpowiedź: Jeśli chodzi, bracie, o nabycie doskonałej pokory, pouczył o tym Pan słowami: Uczcie się ode Mnie, bo jestem
26 sty 2015

Kto pragnie oczyścić swe serce…

Kto pragnie oczyścić swe serce, niech nieustannie rozpala je pamięcią o Panu Jezusie, przyjmując to jako jedyne zajęcie i stałą praktykę. (Diadoch z Fotyki) Serce jest mieszkaniem, w którym jestem…
25 sty 2015

Jeśli kto czyni postępy to…

Jeśli zatem ktoś zaczyna czynić postępy przez spełnianie przykazań i nieustannie wzywa Pana Jezusa, wówczas ogień świętej łaski przenika nawet zewnętrzne zmysły serca, spalając całkowicie chwasty, jakie wyrastają na ziemi ludzkiej. (Diadoch z Fotyki) Jak zdobyć wiedzę duchową? Rozmowa XIV z ojcem Nesterosem
23 sty 2015

Istnienie łaski w sercu

Po chrzcie łaska ujawnia natomiast swe istnienie w sercu, w jakimś niewyrażalnym odczuciu, kiedy człowiek całym sobą zwróci się ku Panu. (Diadoch z Fotyki) zobacz pierwszy odcinek pt. „Acedia – duchowa depresja”
16 sty 2015

Pamięć przygotowuje serce

Pamięć, która dzięki stonowaniu głosu zachowuje żarliwość, przygotowuje serce, by wydawało myśli łagodne i pełne skruchy. Można wówczas ujrzeć ziarna modlitwy, zasiane wraz ze łzami na glebie serca, spodziewając się radości żniw. (Diadoch z Fotyki) tajemniczy i fascynujący świat modlitwy chrześcijańskiej – kliknij
15 sty 2015

Kiedy dusza modli się w sercu

Gdy jednak pozostaje pod działaniem Ducha Świętego, odmawia psalmy z całym spokojem i słodyczą, i modli się jedynie w sercu. (Diadoch z Fotyki) teksty o modlitwie serca – wejdź do księgarni on-line
30 gru 2014

Rozważać Święte Imię

Ci bowiem, którzy w swym sercu nieustannie rozważają święte i chwalebne Imię Jezus, mogą kiedyś ujrzeć także światło rozumu. (Diadoch z Fotyki) historia Modlitwy Jezusowej – przeczytaj
19 gru 2014

Przebywanie w swym sercu

Ten, kto wciąż przebywa w swym sercu, wyzbywa się wszelkich uciech i rozkoszy ziemskiego życia. (Diadoch z Fotyki) mądrość Ojców Pustyni – Apoftegmaty, t.1
18 gru 2014

„Niech za mymi oczyma nie idzie moje serce”

Nieprzywiązywania się do rzeczy widzialnych uczy nas także, w swym wielkim doświadczeniu, Hiob, kiedy mówi: Niech za mymi oczyma nie idzie moje serce. Tego rodzaju słowa świadczą o najwyższej powściągliwości. (Diadoch z Fotyki) pozostałe teksty Diadocha z Fotyki znajdziesz w FILOKALII
15 gru 2014

Kierujmy spojrzenie w głąb swego serca

Zawsze zatem kierujmy spojrzenie w głąb swego serca, zachowując nieustanną pamięć o Bogu. (Diadoch z Fotyki)
16 lis 2014

Nieustanne uwielbienie Pana

Ciągła pamięć o wielu łaskach, która pobudza serce niby oścień, skłania do nieustannego uwielbienia Pana, do ukorzenia się i dziękczynienia ze skruszoną duszą. (św. Marek Eremita) ukochaj to co piękne i dobre – wybór tekstów o modlitwie serca
11 lis 2014

Pamięć o Bogu

Pamięć o Bogu jest trudem, jaki podejmuje serce, by wytrwać w pobożności. (św. Marek Eremita)
7 lis 2014

Łaska udziela mocy

Kiedy deszcz spada na ziemię, nadaje roślinom jakość, właściwą ich naturze: słodkim – słodycz, gorzkim – gorycz. Podobnie łaska, która niezmiennie przenika serca wierzących, udziela im mocy, jakie są właściwe dla poszczególnych cnót. (św. Marek Eremita)
5 lis 2014

Nadzieja złożona w Bogu

Nadzieja złożona w Bogu poszerza serce, a troska doczesna zawęża je. (św. Marek Eremita)
24 paź 2014

Jeśli serce przestaje się trudzić

Jeśli serce chce się oddać jakiejś przyjemności i przestaje się trudzić, wówczas staje się niby ciężki kamień, który stacza się w dół i niełatwo go zatrzymać. (św. Marek Eremita)
11 paź 2014

Serce skruszone

Umysł, który nieustannie się modli, porusza serce. Sercem zaś skruszonym i upokorzonym Bóg nie pogardzi. (św. Marek Eremita)
24 wrz 2014

Osądzanie czynów

Bóg osądza czyny według zamierzeń. Powiedziano bowiem: Pan ci udzieli, czego w sercu pragniesz. (św. Marek Eremita)
25 sie 2014

Wartość modlitwy

Wzywaj Pana, aby otworzył oczy twego serca, a zobaczysz pożytek modlitwy i czytania. (św. Marek Eremita)
21 sie 2014

Pamiętać o Bogu we wszystkim, co się czyni

Gdy siedzisz w celi i do twego serca zakradną się bezwstydne myśli, bacznie opieraj się złu, tak, by nie zapanowało nad tobą. Staraj się pamiętać o Bogu, który zawsze na ciebie patrzy. Myśli twego serca nie są bowiem przed Nim
19 sie 2014

Natłok myśli

Należy pozbyć się z serca natłoku myśli i odpierać je podczas modlitwy. Nie może być tak, że tylko ustami rozmawiamy z Bogiem, nasze serce zaś zajęte jest niestosownymi myślami. Stwórca nie przyjmuje od hezychasty modlitwy nieprzejrzystej i lekceważącej. (Izajasz Pustelnik)
18 sie 2014

Straż serca

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu często mówi o straży serca. Najpierw psalmista Dawid woła: Synowie ludzcy, dokąd będziecie sercem ociężali? A nadto: Serce ich jest próżne. O tych zaś, którzy snują próżne myśli, mówi: Rzekł w swym sercu: Nigdy się