serce Archiwum

13 maj 2016

Zapomnienie

Niebezpieczne jest zapomnienie, które niszczy zwłaszcza ciszę serca niczym woda, która gasi ogień. Dlatego, mnichu, nie zasypiaj przez niedbałość w śmierci (Ps13,4) , ale smagaj swoich wrogów imieniem Jezusa. Jak powiedział pewien mędrzec: „Niech Imię Jezusa przylgnie do twego oddechu,
12 maj 2016

Wyciszenie serca i rozumu

Wielki Dawid, doświadczony w sprawach duchowych, powiedział: Moc moją przy Tobie zachowam (Ps 59,10). Owa moc to wyciszenie serca i rozumu, które rodzi wszystkie cnoty. Jesteśmy w stanie tę moc w sobie zachować dzięki pomocy Pana, który daje nam przykazania. (Hezychiusz
7 maj 2016

Udział w świętym Imieniu Jezusa

Oddajmy się wzywaniu Jezusa Chrystusa naszego Pana i wołajmy płomiennym sercem, aż będziemy mieć udział w świętym Imieniu Jezusa. Częstotliwość przechodzi bowiem w przyzwyczajenie zarówno do cnoty jak i do wady – przyzwyczajenie natomiast staje się naturalną skłonnością. (Hezychiusz z Synaju) Listy
4 maj 2016

Kontemplacja

Dawid mówi: Moje duchowe oko widzi moich duchowych wrogów. Moje ucho słyszeć będzie tych, co powstają na mnie i zamierzają zło (Ps 92,12). Ujrzałem we mnie odpłatę, jaką otrzymują od Boga grzesznicy (Ps 91,8). Jeśli nie ma w sercu żadnych
2 maj 2016

Najwyższe oczyszczenie

Najwyższe oczyszczenie serca daje Jezus Chrystus, Syn Boży i Bóg, Przyczyna i Stwórca wszelkich dóbr. Mówi On bowiem: Ja, Bóg, czynię pokój (Iz 45,7). (Hezychiusz z Synaju)
1 maj 2016

Radość i pokój

Nieustanne wzywanie Jezusa, które idzie w parze z gorącym i radosnym pragnieniem Go, powoduje, że przestrzeń serca napełnia się radością i pokojem. Wszystko to dzięki natężonej uwadze wewnętrznej.(Hezychiusz z Synaju)
28 kwi 2016

Czysty rozum

Każda myśl wchodzi do serca poprzez wyobrażenie jakichś rzeczy zmysłowych. Kiedy zaś umysł jest całkowicie wolny od wszelkich myśli i od wywołanych przez nie wyobrażeń, wówczas oświeca go błogosławione światło Boskości. Cały ten blask ukaże się czystemu rozumowi, o ile nie
24 kwi 2016

Prawo w sercu

Jeżeli człowiek nie spełnia woli Boga i nie przestrzega Jego prawa w swym sercu, nie może też łatwo czynić tego na zewnątrz. (Hezychiusz z Synaju)
17 kwi 2016

Oglądać Boga

Pan mówi: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8). Będą oglądać Boga i skarby, które są w Nim, gdy oczyszczą się przez miłość i wstrzemięźliwość. Będą oglądać tym więcej, im bardziej osiągną czystość serca. (Hezychiusz z Synaju)
5 kwi 2016

Wielkie dobro

Wielkie dobro stanowi modlitwa, która zawiera wszelkie inne łaski. Oczyszcza serce, a więc miejsce, w którym Bóg pozwala się zobaczyć wiernym. (Hezychiusz z Synaju) Ojciec Leon zaprasza na Targi Wydawców Katolickich w Warszawie – obejrzyj wideo
3 kwi 2016

Nieustannie wzywać Pana

Z doświadczenia znamy prawdziwie wielkie dobro: kto pragnie oczyścić swe serce, winien nieustannie wzywać Pana Jezusa przeciwko niewidzialnym wrogom. (Hezychiusz z Synaju)
31 mar 2016

Straż serca

Jeśli umysł nie zaniedbuje swej ukrytej działalności, wówczas wraz z innymi dobrami, jakie daje mu nieprzerwane praktykowanie straży serca, doprowadzi pięć zmysłów ciała do wolności od grzechów zewnętrznych. (Hezychiusz z Synaju) Czy trzeba bać się śmierci? Nowa
25 mar 2016

Złe wyobrażenia

Jak niemożliwe jest, by ogień i woda przechodziły jednocześnie tym samym kanałem, tak grzech nie może dostać się do serca, jeżeli wcześniej nie zapuka do jego drzwi, posługując się złymi wyobrażeniami, jakie pochodzą z podszeptów szatana. (Hezychiusz z Synaju)
23 mar 2016

Doświadczenie w walce

W sposób podstępny postępuje demon, który swymi strzałami zatruwa duszę. I dlatego, dopóki umysł nie zyska wielkiego doświadczenia w walce, nie jest rozsądne pozwolić myślom, by weszły do naszego serca. (Hezychiusz z Synaju) posłuchaj na temat książki „Dusza z ciała
17 mar 2016

Święte Imię Chrystusa

Jak deszcz, im częściej pada, tym bardziej zwilża ziemię, tak również święte Imię Chrystusa, jeśli się je często wymawia i wzywa, napełnia ziemię naszego serca radością i weselem. (Hezychiusz z Synaju) o świętej i przebóstwiającej modlitwie [cz.1] – czytaj
14 mar 2016

Szatan

Szatan, wraz ze swymi mocami, jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć (1P 5,8). Niech przeto nigdy nie ustają: ciągła uwaga serca, czujność, sprzeciwianie się złu i modlitwa do Chrystusa Jezusa naszego Boga. (Hezychiusz z Synaju) 8. odcinek z serii
11 mar 2016

Kontemplacja świętych tajemnic

Jeżeli zawsze z uwagą obserwujesz swoje serce, pamiętasz o śmierci, oskarżasz siebie samego i odpierasz pokusy, jeśli też jesteś pełen pokornych myśli i wzywasz Jezusa Chrystusa, a nadto, gdy, uzbrojony tym orężem, każdego dnia bacznie chodzisz drogą umysłu – wprawdzie wąską,
10 mar 2016

Oczyszczenie serca

Podobnie, jak niemożliwe jest, aby Morze Czerwone pojawiło się na niebieskim firmamencie pośród gwiazd, i to, aby człowiek chodzący po ziemi nie oddychał powietrzem, tak też, bez długotrwałego wzywania Jezusa Chrystusa, niemożliwe jest oczyszczenie naszego serca z namiętnych myśli i
8 mar 2016

Wyciszenie

Jeśli decydujesz się walczyć, niech przykładem i regułą w zachowaniu ciszy serca będzie zawsze małe zwierzątko, jakim jest pająk. Jeżeli nie postępujesz jak on, nie osiągnąłeś w swym umyśle należytego stanu wyciszenia. (Hezychiusz z Synaju) o milczeniu – przeczytaj refleksje wokół
5 mar 2016

Spoglądać w serce

Gdy ktoś, znajdując się wśród wielu osób, trzyma w ręku lustro i patrzy w nie, widzi w nim nie tylko swoją własną twarz, ale także inne, odbijające się w tym samym lustrze. Podobnie, jeśli ktoś bacznie spogląda w swoje serce,
4 mar 2016

Niewidzialna pomoc

Wzywaj w błaganiach Chrystusa, a doświadczysz niewidzialnej pomocy Bożej. Wówczas wyraźnie ujrzysz prawość swego serca. (Hezychiusz z Synaju) wesprzyj projekt FILOKALIA – pierwszy taka inicjatywa w Polsce
28 lut 2016

Uwaga

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać uwagę – aby zachować serce zawsze wolne od wszelkiej myśli, nawet gdyby wydawała się ona dobra. (Hezychiusz z Synaju)
27 lut 2016

Pokora

Pokorę jest potrzebna, aby toczyć walkę przeciw wyniosłym demonom; przez pokorę serce otrzymuje pomoc Chrystusa, Bóg bowiem nienawidzi pysznych. (Hezychiusz z Synaju) o perle u św. Filoteusza z Synaju przeczytaj
20 lut 2016

Milczenie

Drugi sposób polega na tym, by serce zachować zawsze w głębokim milczeniu oraz zyskać wyciszenie, które daje wolność od wszelkiej myśli. I na tym, aby się modlić. (Hezychiusz z Synaju) dołącz do newslettera #DobreSłowo – zapisz się
15 lut 2016

Skupienie umysłu

Czujność jest stałym skupieniem umysłu, stojącym u bram serca. (Hezychiusz z Synaju) o dobrodziejstwie POSTU – świadectwo mnicha